Zasady przygotowywania i dostarczania materiałów do druku w Drukarni Augustana.

Jeżeli którakolwiek z poniższych informacji wzbudzi Państwa wątpliwości zachęcamy do kontaktu z działem przygotowania do druku, gdzie można uzyskać wszelkie niezbędne wyjaśnienia.


1. Dostarczanie plików


– preferowaną formą przesyłania plików jest formularz na naszej stronie internetowej bądź poprzez nasz serwer ftp, na którym – na życzenie klienta – tworzone jest dedykowane, indywidualne konto.


– prosimy o zastosowanie schematu nazewnictwa przesyłanych plików:

nazwa_klienta__nazwa_zlecenia__data

Nazwa powinna jednoznacznie wskazywać na przeznaczenie plików - prosimy o właściwe oznaczanie plików okładek, poprawek, masek na lakiet itp. Zwracamy uwagę, że przez cały proces produkcji dane zlecenie będzie identyfikowane przez nadaną przez klienta nazwę, należy więc zadbać, by była jednoznaczna.


2. Przygotowanie plików


a) formaty plików

Zalecanym formatem plików z materiałami do druku jest kompozytowy plik pdf.

Stosowane przez nas oprogramowanie jest zgodne z najnowszą wersją AcrobatPDF, jednak różnice w implementacji tego standardu w różnych programach graficznych powodują, że zalecaną wersją plików PDF jest 1.5 (Acrobat 4.0). Akceptujemy również kompozytowe pliki PostScript.

Przesłanie otwartych plików graficznych z programów takich jak m. in. Indesign, QuarkExpress czy CorelDraw jest możliwe tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z naszym studiem graficznym, obwarowane jest dodatkowymi wymogami, każdorazowo wymaga akceptacji klienta otrzymanych w ten sposób plików PDF i może się wiązać z dodatkowymi kosztami.


b) struktura plików


– układ stron

Pliki powinny być przygotowane na pojedynczych stronach, niedopuszczalne są rozkładówki, czy inne formy wstępnej impozycji. Każda strona powinna mieć oznaczony format poprzez linie cięcia, odsunięte od planowanego rozmiaru strony o min. 3 mm. Strony zawierające elementy graficzne sięgające brzegu formatu powinny mieć przygotowane spady 3 mm.


– stosowane kolory

Wszystkie elementy powinny być przygotowane w kolorach modelu CMYK plus ewentualne kolory dodatkowe ze skali Pantone, bez dołączonych profili ICC. Stosowanie innych przestrzeni barw, takich jak RGB czy Lab traktowane jest jako błąd i powoduje konieczność poprawienia pliku. Na wyraźne życzenie klienta dokonujemy konwersji do modelu CMYK, jednak w takiej sytuacji efekty mogą odbiegać od oczekiwań.

Domyślnie wszystkie czarne teksty (100black w CMYK, będą nadrukowane (overprint). Nie ma to zastosowania w przypadku tekstów zamienionych na krzywe, w takim wypadku należy zadbać o to, by były oznaczone w odpowiedni sposób w pliku, bądź zwrócić na to uwagę przy składaniu zlecenia. Należy również zadbać, by parametr nadruku nie był zastosowany do elementów, do których nie powinien, w szczególności do bieli.

Nie należy przekraczać limitów nafarbiania, czyli sumarycznego, punktowego procentowego pokrycia farbą, w zależności od rodzaju papieru:

– dla papierów powlekanych - 310%

– dla papierów niepowlekanych - 270%.

Elementy graficzne małych rozmiarów, jak cienkie linie czy tekst złożony małym stopniem pisma powinny być przygotowywane w jednym kolorze podstawowym CMYK bądź dodatkowym Pantone, należy też unikać w tym wypadku rastrowania.

Przy elementach graficznych zawierających duże powierzchnie czerni (aple) należy stosować odpowiednio dodatkowe składowe dla zwiększenia głębi C50M40Y40K100.


– teksty

Wszystkie kroje pisma wykorzystane w projekcie powinny być w całości osadzone w pliku, a jeżeli nie jest to możliwe, zamienione na krzywe.

Dla zachowania właściwej czytelności zalecany minimalny stopień pisma:

dla druku jednokolorowego

krój pisma jednoelementowy - 6 pkt

krój pisma dwuelementowy - 7 pkt

dla druku wielokolorowego

krój pisma jednoelementowy - 8 pkt

krój pisma dwuelementowy - 10 pkt


– grafika rastrowa

Wszelkie elementy grafiki rastrowej powinny być przygotowane w odpowiedniej rozdzielczości:

grafika 1 bitowa - min. 600 dpi

grafika tonalna - zalecane 300 dpi, jeżli rozdzielczość jest niższa niż 200 dpi, jest to traktowane jako błąd.

Wszystkie grafiki kolorowe muszą być w modelu CMYK, bez profili ICC, ew. z zawartością kanałów kolorów dodatkowych (duotone, multichannel). Nie należy w takim wypadku zastępować kolorów dodatkowych Pantone kolorami podstawowymi CMYK, gdyż może to powodować problemy z błędnym dobraniem kątów rastra.


3. Materiały referencyjne

Wszystkie przygotowywane impozycje są przesyłane drogą elektroniczną do akceptacji przez klienta.

Daje to możliwość ostateczne weryfikacji merytorycznej danej publikacji oraz sprawdzenia poprawności

Materiałem wzorcowym do druku jest wydruk próbny, tzw. proof.

W przypadku obecności klienta przy druku, materiałem wzorcowym staje się zaakceptowany i podpisany arkusz druku.